Vzdělání

Curriculum Vitae

Osobní údaje

Mgr. Eva Šilarová

3.9. 1970    Praha

V Roháčích 39, 158 00 Praha 5

606 468 437

si.eva@seznam.cz

česká národnost

Vzdělání a další specializace, rekvalifikace

2005 – 2006 Supervizní výcvik v rodinné terapii

2003-2005 Výcvik v rodinné terapii

1997-2000 Specializovaný výcvik v práci s tělem v psychoterapii

1992 – 1993 Výcvik v Rogersovském psychoterapeutickém přístupu

FF UK v Praze, obor psychologie, ukončená v červnu 1997 státní zkouškou

SOU Praha 7 zakončené maturitní zkouškou v květnu 1988

Pracovní zkušenosti

2014 Soukromá praxe

2013-2014 Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, Kladno- psychoterapeutka

2010- 2011 ZŠ Waldorfská, Praha 5 – pomocný pedagog

2010-2012 lektorská spolupráce s MPSV

2005- 2016 soukromá psychologická poradna, Praha – psycholožka

2000- 2011 o.s. ROSA, Praha 4 – psycholožka se zaměřením na práci s dětmi

1989 nakladatelství Albatros, Praha 1 – referentka

Další schopnosti

2005 – 2010 vedení specializačního semináře pro speciální padagogy na FF UK

2004- 2008 vedení výběrové přednášky pro studenty psychologie na téma „Domácí násilí jako specifická problematika v psychoterapii“

2004- 2009 vedení dětské terapeutické skupiny

Od roku 2005 jednotlivé přednášky a semináře na téma : Rodina,Vývoj a výchovná problematika dětí, Komunikace, Násilí a trauma apod.