O mně

Každý terapeut má svůj osobitý styl, své teorie, zkušenosti a pracovní metody.
Můj styl plně vychází z potřeb klienta.
Zajímám se o vnitřní svět duše, signály těla a životní energii.
Považuji za důležité objevování převzatých i vytvořených mechanismů a vzorců v chování, komunikaci a celém životě.
Důvěřuji vnitřní léčivé schopnosti každého klienta, respektuji moudrost jeho těla a duše.
Nemoc vnímám jako narušení rovnováhy toku životní energie.
Chemická válka – léky – není podle mého názoru dostatečným (někdy ani efektivním) řešením situace.
Práci zakládám na vzájemné důvěre, toleranci, schopnosti rozvíjet se, obejvovat, prožívat emoce, naplno žít.
Nabízím bezpečný kontext pro trénink komunikačních dovedností, práci s tělem, s emocemi.
Jsem přesvědčena, že sdílená starost je menší starost a že sdílet lze úplně všechno.
Kromě rozhovoru nabízím sebezkoumání formou různých aterterapeutických technik
– kresba, práce s mandalou, kameny, symboly, sny) dále muzikoterapii, dramaterapii a práci s tělem.
Zaručuji naprostou diskrétnost.

Témata     Kontakt