Nabízím

Nabízím krátkodobou – poradenskou nebo dlouhodobější – terapeutickou spolupráci.

Pracuji s jednotlivci (dospělými i dětmi), s páry (nejen manželskými) i s celou rodinou (úzkou, širokou, úplnou, neúplnou).

V případě dostatečného zájmu vedu dětské skupiny – zaměřené na podporu sebevědomí, seberealizace, sebepoznání, na rozvoj sociálních dovedností a práci s agresí.
Nabízím i rodičovské skupiny na posílení rodičovských kompetencí a na řešení výchovných problémů.

Každý terapeut má svůj osobitý styl, své teorie, zkušenosti a pracovní metody.
Můj styl plně vychází z potřeb klienta.
Zajímám se o vnitřní svět duše, signály těla a životní energii.
Považuji za důležité objevování převzatých i vytvořených mechanismů a vzorců v chování, komunikaci a celém životě.
Důvěřuji vnitřní léčivé schopnosti každého klienta, respektuji moudrost jeho těla a duše.
Nemoc vnímám jako narušení rovnováhy toku životní energie.
Chemická válka – léky – není podle mého názoru dostatečným (někdy ani efektivním) řešením situace.
Práci zakládám na vzájemné důvěře, toleranci, schopnosti rozvíjet se, objevovat, prožívat emoce, naplno žít.
Nabízím bezpečný kontext pro trénink komunikačních dovedností, práci s tělem, s emocemi.
Jsem přesvědčena, že sdílená starost je menší starost a že sdílet lze úplně všechno.
Kromě rozhovoru nabízím sebezkoumání formou různých aterterapeutických technik (kresba, práce s mandalou, kameny, symboly, sny) dále muzikoterapii, dramaterapii a práci s tělem.
Zaručuji naprostou diskrétnost.

Pro začátek mi můžete napsat email. Napište mi, co právě teď cítíte, jak se právě teď máte, co se ve Vás děje… s čím si nevíte rady, co Vás trápí.
Máte-li strach z přímé osobní konfrontace, můžeme zatím komunikovat písemně.
Nejste-li psavci, prostě se rovnou objednejte. První návštěva je vzájemně seznamovací, oťukávací…..zcela nezávazná.
Vše další se uvidí…

Kontakt