Moje vzdělání

1997 – Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, obor psychologie.
1992/3 – Rogersovský psychoterapeutický výcvik (Doc. PhDr. Vymětal a PhDr. Junková)
1996/7 – kurz neverbálních technik, Dr. Vodňanská, Mgr. Lucká a dipl. artetarerap. Beate Albrich
1997/8 – kurz neverbálních technik a práce s tělem, Dr. Vodňanská a Mgr. Lucká
1999/2000 práce s tělem v psychoterapii, Dr. Vodňanská a Mgr. Lucká
2003/5 – výcvik rodinné terapie, Dr. Vodňanská
2005/6 – supervizní výcvik v RT, Dr. Vodňanská
Semináře – holotropní dýchání (8 let praxe pomocného facilitátora), Primitivní exprese, Dramaterapie,Taneční terapie, Metody a techniky práce s rodinami, Ostrov Rodiny, Muzikoterapie, Transakční anylýza, Focusing.

2000/11 – spolupráce s o.s. Rosa  specializovaným pracovištěm pro práci s obětmi domácího násilí.
2004 – vedení dětské terapeutické skupiny pro děti 7- 12 let
2006/8 – soukromá poradna Praha 5
2008 – vedení terapeutické skupiny pro děti 9 – 12 let
2009 – vedení terapeutické skupiny pro děti 14 – 16 let a skupiny pro děti 6- 9 let
2010/12 – lektorská spolupráce s MPSV
2012/13 – Rodinná poradna Králův Dvůr – psycholožka
2013/14 – Středisko pro ohrožené děti Kladno
2003/6 – výuka na katedře psychologie FF UK – volitelná přednáška na téma „Domácí násilí jako specifická problematika v psychoterapii“.
Přednášky a semináře v rámci konferencí či edukačních akcí na téma rodina, násilí, trauma, práce s dětmi.
Od 2008 internetové poradenství.
Od 2011 soukromá praxe v Praze a Berouně.